Français.com – це навчально-методичний комплект з французької мови професійного направлення (промислово-торгівельна сфера), який пропонує вивчення французької мови через реальні практичні задачі з початкового рівня.

Навчальний курс дозволяє досягти рівні  А1, А2 та частину В1 Загальноєвропейських мовних стандартів.

Кожен рівень français.com розрахований на 100-120 годин і складається з розділів, по 4-5 уроків кожний та має численні підсумкові контрольні і рубрики «A la croisee des cultures».

Велика увага надається формуванню мовної компетенції: кожен урок містить кілька граматичних таблиць і вправи на закріплення матеріалу. В кінці підручника містяться численні  граматичні картки з вправами та рольовими іграми.

Комплект складається з підручника, робочого зошита, книги для вчителя, аудіо-диску та CD-ROM.