Collins Busy Ant Maths – це новий навчальний комплекс з математики на англійській мові, який надає концептуальне її розуміння та вільне володіння нею вже с самого початку.
Навчальний комплекс складений згідно норм National curriculum in England: mathematics programmes of study на 2014 рік, має 6 рівнів і розрахований на шестирічну програму викладання математики у початковій школі.
 
Collins Busy Ant Maths можна адаптувати до шкільної програми у тих школах, де діє білінгвальна система навчання окремих дисциплін, зокрема, сама математика викладається англійською мовою.
Згідно National curriculum, кожен рівень складається з трьох розділів (А, В, С) і розрахований на викладання предмету протягом одного навчального року (дивитися схему використання).
 
Посібники Collins Busy Ant Maths містить послідовну програму з навчання математики, яка допомагає дітям набути впевненості у своїх силах та розуміння вже з самого початку. Діти неодмінно полюблять цей предмет, адже підручник складається з великої кількості різноманітних ігор, схем та малюнків.
 
Кожна сторінка підручника присвячена одному уроку, містить цікаві кольорові математичні завдання, які відповідають певному рівню розвитку учня, та рекомендації для вчителя. У кінці підручника надаються пізнавальні математичні факти та додаткові сторінки для особистих нотаток.
 
Книга для вчителя (Teacher’s Guide) починається з щотижневого огляду того,що потрібно вивчити учням і яких результатів вони мають досягти, та містить розгорнуті плани уроків з докладними рекомендаціями щодо їх проведення.
 
Окрім Activity Books (1-ий та 2-й роки навчання) та Pupil Books (3-6-й роки навчання), цей навчальний комплекс передбачає такі цікаві та актуальні для вчителя компоненти як Progress Guide, Homework Guide та Assessment Guide. Всі ці навчальні посібники є додатковими фотокопіювальними матеріалами для вчителя. Progress Guide передбачає додаткові завдання для тих учнів, які прагнуть більшого самовдосконалення у засвоєнні предмету; Homework Guide призначений для спільного з батьками виконання завдань удома; Assessment Guide – це додаткові завдання з тестування. У Assessment Guide надаються сторінки на перевірку на відповідність нормам National curriculum, додаткові ігрові матеріали для вчителя, а також учнівське портфоліо для самооцінювання (My record sheet).
 
Схема використання Busy Ant Maths
 
Рік навчання 1-й рік 2-й рік 3-й рік 4-й рік 5-й рік 6-й рік
Компонент AB 1A,1B,1C AB 2A,2B,2C PB 3A,3B,3C PB 4A,4B,4C PB 5A,5B,5C PB 6A,6B,6C
 

На Collins Connect connect.collins.co.uk , інноваційній онлайн платформі, розробленій спеціально для підтримки вчителів та учнів, розміщено багато додаткових матеріалів в PDF та Word; Record Keeping Tool - спеціальний інструмент для оцінювання та зразки розділів для перегляду.

 
Компоненти курсу: Activity Book, Pupil Book, Teacher’s Guide (очікуються 2-6 рівні), Progress Guide (очікуються 2-6 рівні), Homework Guide (очікуються 2-6 рівні) та Assessment Guide (очікуються 2-6 рівні).