Лінгвіст виконує тільки оптові замовлення. Щодо роздрібу - bookling.ua

Як зробити перший урок після канікул цікавим?

Перше вересня -  свято знань, і традиційно (як не дивно) ніякі знання в цей день  учні не отримують.
Уроки, які проводяться першого вересня,  частіше за все мають вигляд спроби змусити учнів згадати щось із тієї інформації, яка була вивчена протягом попереднього навчального року, або лекцію із вуст вчителя про важливість освіти та нового етапу навчання.

Урок іноземної мови, англійської зокрема – урок, де кожна хвилина чітко розпланована та використовується з користю, але не у випадку першого вересня. В даній статі ми запропонуємо Вам варіанти вправ/ігор/тем для дискусій, які Ви сміливо можете використати для першого заняття з англійської мови, щоб воно пройшло цікаво і з користю.

26865
Читати далі...

ACADEMIC PRESENTATION AS A KEY SKILL

Giving presentation is a key skill and competence our learners will need in the future. Regardless of the language, being a good speaker makes so many things easier and opens a lot of doors in life. So, how can we teach our students to be good speakers? And the more important question is whether we should do it at all?

26790
Читати далі...

Всі статті
mm Етапи навчання письму на уроці англійської мови

В активний період глобалізації та міжкультурного спілкування важливою складовою комунікації є володіння навичками письмового мовлення. А якщо додати до цього обов’язкову перевірку цієї мовленнєвої компетенції державними та міжнародними тестами, то саме цьому аспекту викладання англійської мови варто приділити особливу увагу. В цій статті ми розглянемо етапи проведення заняття, присвяченого розвиту письмових навичок учня.

1. Prewriting stage – перед написанням письмової роботи студентам необхідно усвідомити мету та цільову аудиторію тексту, а також згенерувати та зорганізувати ідеї, що у подальшому стануть базисом тексту. Цей етап є ключовим, адже він стає основою для написання роботи. Вчитель може провести цей етап наступним чином:

Brainstorming – полягає у складанні списку ідей, пов’язаних з темою твору. Вчителя зі свого боку можуть урізноманітнити цей вид діяльності, проводячи його індивідуально, в групах чи парах, а також додаючи до цього дух змагання або лімітуючи час, відведений на роздуми для учнів. Навіть якщо у когось взагалі забракло ідей, то завжди можна використовувати те, що запропонували однокласники;
Group discussion – групове обговорення для учнів матиме подвійний ефект: перед написанням твору вони також матимуть змогу висловити власні думки та використати навички усного мовлення. Може також проводитись у форматі рольової гри, але для цього необхідна попередня підготовка вчителя – складання карток для виконання ролі і т.д.
• Reading and listening activities for gathering ideas - учні також можуть здобути ідеї з текстів, інтерв’ю та аудіо-записів – більш того, такі завдання допомагають учням критично поставитись до питання та аргументувати власні думки.

Це лише декілька ідей, які Ви можете використовувати аби допомогти студентам здобути ідеї, а також скласти план дій для написання твору. Адже якщо віднестись до цього етапу менш відповідально, то учні зіштовхнуться з проблемою поганою організації тексту, вони будуть переходити від однієї до іншої ідеї, не розкриваючи жодної.

2. Drafting – Write your first draft with your heart and rewrite it with your head – From the movie ‘Find Forrester’ – є етапом, коли учень повинен викласти свої думки на папері та фокус цього етапу полягає в змісті тексту, а не в технічних аспектах оформлення роботи, таких як рівень граматичної та лексичної навантаженості, оформлення змістовних переходів в тексті. Під час написання тексту учні зрозуміють важливість попереднього етапу, результати якого вони будуть використовувати. Важливо, аби під час написання учні залишали місце для подальших правок (одним з варіантів є написання тексту, пропускаючи строки).

Bouncing story

Запропонуйте учням написати роботу незвичним для них парним способом. Тож учні мають працювати в парах. Вчитель повинен обов’язково провести підготовчу роботу (розробити завдання). Один з учнів починає написання твору, пишучи два речення. Після цього він передає роботу партнерові. Інший учень має доповнити вже початий текст також двома реченнями і повернути роботу партнерові для подальшого доповнення. Вчитель може встановити ліміти доповнення для кожної сторони та слідкувати за процесом виконання завдання. Саме такий вид роботи розвине уважність та логічне мислення учнів.

3. Editing and proofreading – здати роботу не перевіривши та не покращивши її є найбільшою помилкою учнів. Саме тому необхідно заздалегідь сприяти аби це стало їх звичкою. Етап editing пов'язаний з перевіркою логічної організації твору, чіткістю та ясністю викладених ідей, наявності topic sentences, а також обґрунтування думок в кожному абзаці, proofreading у свою чергу пов'язаний з перевіркою граматики та правопису. Можна запропонувати студентам проходити своєрідний чек-ліст з метою перевірки роботи на наявність помилок. Після написання тексту студентам потрібно не менше 10 хвилин аби виконати цей етап: спочатку необхідно повідомляти щодо того, скільки часу в них залишилось на покращення та перевірку роботи, а потім перекладати відповідальність на них самих, бо під час складання будь-якого іспиту вони самі мають володіти навиками тайм-менеджменту.

Також пропонуємо ознайомитись з фрагментом уроку, присвяченого написанню есе. Ця інформація – сканована версія фрагменту уроку навчального курсу видавництва MM Publications під назвою New Destinations. Ці завдання та послідовність їх виконання віддзеркалюють ефективний план дій під час проведення заняття з розвитку письмових навичок учнів.

1

Усі вищезазначені етапи є важливими для планування уроку, метою якого є навчання учнів навичкам письмового мовлення. Сподіваємось, що ця стаття стала для Вас корисною. Наступного разу ми поглянемо не те, як можна розвинути зв’язність та послідовність письмового мовлення наших учнів.

See you soon!

Аліна Кошман mmpublications@ukr.net,  методист та консультант видавництва MM PublicationsКонтакти

Компанiя Лінгвіст Г. Сковороди, 6, оф.44, Київ, Україна, 04070, 38 (044) 599-32-28
e-mail: info@linguist.ua
Компания Лингвист Г. Сковороди, 6, оф.44, Киев, Украина, 04070, 38 (044) 599-3228